Skip links

Politikalar

Gitassi Medya Grubu kurum
ve çevre politikalarına göz atın.

GENEL KALİTE POLİTİKAMIZ

Gitassi Medya Grubu, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerle ilgili, projelendirmeden yönetim sürecine kadar sahip olduğu tecrübeyi, kalite ile pekiştirmekte ve her geçen yıl büyüyen hedeflerine başarıyla ulaşmaktadır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, sektörün önde gelen kuruluşları arasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yapacağımız tüm çalışmalarda, önemle üzerinde duracağımız ilkelerimiz;

 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Sözleşme gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuata ve standartlara uygun olarak faaliyet gösterilmesi,
 • “Çevreye Saygı” bilinci ile kaynakların en verimli şekilde kullanılması, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi,
 • Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyet gösterilmesi, yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi,
 • Kalite, çevre ve iş güvenliği konularında sürekli iyileştirme yapılması,
 • Kurumumuzun iş gücü, birikimi ve finansal gücünün korunması ve arttırılması

Bütün bu ilkeler doğrultusunda, çalışanlarımıza ve topluma katılan değerin arttırılmasının sağlanması, çevreye zarar verilmemesi ve iş güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanması hedeflenmiştir. Bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve birlikte çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarca bilinmesi ve anlaşılması gurur kaynağımız olacaktır.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Temeli “Önce İnsan” olan yönetim anlayışını benimseyen Gitassi Medya, çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle;

 • İnovasyonu ve temiz teknolojiyi teşvik etmek ve buna yatırım yapmak,
 • Gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak,
 • Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak,
 • İlgili ulusal, yerel yasaları ve tüm ilgili uluslararası sözleşmeleri ve anlaşmaların gerekliliklerini karşılamk,
 • Kendi operasyonlarımızda kaynak verimliliğini artırarak ve paydaşlarla etkileşim kurarak döngüsel ekonomi ilkelerini uygulamak,
 • BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin on ilkesi ve UNGC CEO Water Mandate dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uluslararası olarak ilan edilmiş ilke ve standartlara uygun hareket etmek ve UNEP’in Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim ilkelerine bağlı kalmak.

Sektörel bir proje ya da fikriniz mi var?

<i aria-hidden="true" style="font-size:2em" class="lqd-icn-ess icon-ion-ios-add"></i>
Drag