Skip links

Reklam

Gitassi Medya Grubu bünyesindeki marka ve kurumlarda çalışma imkanı yakalayın

  Neden radyoya reklam vermeliyiz?

  1

  Radyonun bir reklam ortamı olarak taşıdığı en önemli avantajlardan biri günün her saati ve başka bir işle de rahatlıkla dinlenme özelliğine sahip olması ve bu nedenle de hedef kitlenin gün içinde evde, işte ya da seyahat halindeyken bile rahatlıkla yakalanması ve reklamın iletilmesini sağlamasıdır.

  2

  Radyo bir iletişim aracı olarak hedef kitlenin yüksek bir harcama yapmadan sahip olabileceği bir ortam olarak geniş bir hedef kitleye ulaşmayı sağlama özelliğine sahiptir.Özellikle okuma alışkanlığının yüksek olmadığı toplumlarda gazete ve dergi tüketiminin düşüklüğü düşünülecek olursa radyo bu açıdan geniş bir kitleye ulaşma avantajını de reklam verene sunmaktadır.

  3

  Ortamın hedef kitle açısından ucuzluğu, reklam prodüksiyon maliyetlerinin diğer reklam ortamlarına göre daha düşük olması nedeniyle reklam veren açısından ucuz bir reklam ortamı olma özelliğini ortaya koymaktadır. Benzer olarak ulusal, yerel ve bölgesel radyo kanallarının varlığı reklam verenin faaliyet alanına göre bu radyolardan birini seçmesi açısından reklam bütçesinde gereksiz harcama yapılmasını da önlemektedir.

  4

  Hedef kitleye ulaşmada, radyo sahipliğinin hedef kitle açısından çok düşük bir maliyet gerektirmesi ve buna ek olarak ulusal, bölgesel ve yerel bir çok sayıda kanal alternatifinin bulunması ve spesifik ilgi alanlarına seslenen kanallar ya da bu kanallardaki programlar nedeniyle istenen hedef kitlelere seslenmenin sağlanabilmesinin yarattığı avantajlardan da söz edilebilmektedir.

  5

  Radyo reklamları yayınlanma tarihine çok yakın bir zamanda kanala ulaştırma esnekliğine sahip olduğu için, güncel olaylarla bağlantılı mesaj içeriklerinin oluşturulması ve yapılması gereken önemli ya da acil bir içerik değişiminin rahatça yapılması için reklam veren ve reklamcıya avantajlar sunar. Radyonun bir reklam ortamı olarak taşıdığı bu avantajların yanı sıra sahip olduğu bazı dezavantajlar da bulunmaktadır. Bu dezavantajlar ise şu şekilde sıralanabilir.

  6

  Radyonun sadece müzik, söz ve efektler gibi ses öğelerine dayanması ve işitsel duyuya seslenmesi, görüntü unsurunun eksikliği, yaratıcı çalışmaların kısıtlı kalmasına neden olmakta ve bu durum özellikle her hangi başka bir işle ilgilenirken dikkati bölünmüş halde olan hedef kitlenin reklama çekilmesi ve ilgisinin devam ettirilmesinde sorunlara neden olabilmektedir.

  7

  Radyo yayınlarının merkezden uzaklaştıkça kalitesinin azalması ve çok sayıda radyo kanalının frekanslarının yakınlığı nedeniyle yayınların temiz bir ses kalitesi ile alınamaması ve ortaya çıkan gürültü unsuru reklam mesajlarının hedef kitleye net bir şekilde aktarılamamasına neden olan önemli bir diğer dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır.

  8

  Radyonun yayın yapan bir reklam ortamı olarak belli bir sürede ve kısa zamanda reklam mesajını iletilmesinin gerekliliği, görsel duyuya seslenilememesi nedeniyle mesaj aktarımı ve dikkatin reklama çekilmesinde zorlukların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
  BÜNYEMİZDEKİ BAZI RADYOLAR:
  45lik
  arabesk
  rock fm
  cri türk
  rs fm

  Sektörel bir proje ya da fikriniz mi var?

  <i aria-hidden="true" style="font-size:2em" class="lqd-icn-ess icon-ion-ios-add"></i>
  Drag